Атесттация

Оңтүстік Қазақстан облысы білім саласын бақылау бойынша Департаментінің 2015 жылғы 16 наурыздағы №264 бұйрығына сәйкес 2015 жылдың 17-20 наурыз аралығында аттестаттаудан өткізілді. Облыс орталығының Оңтүстік Қазақстан обылысынан Түркістан облысына ауысуына байланысты, қалалық оқу орындары Шымкент қаласы білім басқармасына өткізілді. Сондықтан, 25.01.2019 жылы №KZ76LAA00013868 лицензиясы және қосымшалары қайта рәсімделді. Мамандарды даярлау оқытудың күндізгі нысанында 8 мамандық 18 біліктілік бойынша мемлекеттік тілде лицензия қайта расталды.